Διαμόρφωση Τιμών

Η παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς, καθώς και η μελέτη του ανταγωνισμού οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μεγιστοποίηση των κερδών.

Αυτό περιλαμβάνει :

  • Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής.
  • Παραμετροποίηση booking engine, OTA’S και channel manager.
  • Διαρκής παρατήρηση ανταγωνισμού με σύγχρονα εργαλεία.
  • Revenue management, παρακολούθηση των πωλήσεων και πορείας του ξενοδοχείου, δημιουργία αναφορών και στατιστικών.

Φόρμα επικοινωνίας